Fitform: maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verantwoord omgaan met mens, milieu en samenleving, oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Voor ons bedrijf Wellco, de producent van Fitform-fauteuils, is dit een tweede natuur. We staan voor 'het welzijn van mensen verhogen' en daar hoort een verantwoorde manier van ondernemen bij. Hoe we dit doen, lichten we hieronder toe. 

Aandacht voor mensen

Regelmatig doneren wij Fitform-fauteuils aan zorgorganisaties en particulieren. Hiervoor hebben we een schenkingsprogramma in het leven geroepen. Het gaat om schenkingen ten behoeve van mensen die veel baat hebben bij een (zorg)fauteuil, maar waarvoor onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Daarnaast hebben we een aantal extra donaties gedaan in het kader van het 40-jarig bestaan van Fitform. Veelal organiseren we een schenking in samenwerking met een ergotherapeut. Voorbeelden van donaties:

Aandacht voor milieu

Fitform-fauteuils gaan heel lang mee. Alleen al daarom is het een buitengewoon duurzaam product. Daarnaast doen we nog meer om de belasting voor het milieu te beperken:

  • Hergebruik van zorgfauteuils
  • Hergebruik van materialen
  • Duurzaamheid energie en afval

Klik op 'Lees meer' voor aanvullende informatie!

Hergebruik aan functiebeperking aangepaste stoelen via zorgverzekeraar

Aan functiebeperking aangepaste stoelen die via een zorgverzekeraar worden verstrekt, worden in bruikleen thuis afgeleverd. Als de aangepaste stoel niet meer nodig is, gaat deze terug naar onze revalidatiedealer of naar onze fabriek voor hergebruik. In de fabriek wordt bekeken of de fauteuil met enige aanpassingen kan worden heringezet. Als dat niet het geval is, dan wordt deze volledig gedemonteerd. Alle nog bruikbare materialen worden hergebruikt in een nieuw te leveren aan functiebeperking aangepaste stoel voor dezelfde zorgverzekeraar. 

Hergebruik materialen

Diverse materialen die niet meer bruikbaar zijn, gaan retour naar de leverancier. Daar worden de materialen opnieuw ingezet. Een voorbeeld hiervan zijn de schuimmaterialen die worden gerecycled tot polyethervlokken en polypress. Ook gebruiken we recyclebare noppenfoliehoezen. De kartonnen dozen die we van leveranciers ontvangen, hergebruiken we zoveel mogelijk (zie foto). Enkele Fitform-dealers schenken dozen aan scholen, die ze graag gebruiken voor creatieve doeleinden.

Duurzaamheid energie en afval

Fitform werkt en produceert steeds duurzamer. We zijn in de fabriek overgeschakeld op energiezuinige Led-verlichting en gaan bewust om met het gebruik van electriciteit en gas. Ook de bedrijfsauto's voldoen aan duurzaamheidscriteria. Uiteraard gaan we heel bewust om met afvalstromen. Een belangrijke ambitie is het toewerken naar een papiervrije kantooromgeving. 

Aandacht voor de samenleving

Als bedrijf willen we niet op een eiland zitten. We maken onderdeel uit van een samenleving en vinden het belangrijk om hieraan een bijdrage te leveren. Dit doen we onder andere via:

  • Het maken van bewuste keuzes rondom inkoop/leveranciers; we werken vooral samen met organisaties die ook laten zien dat ze werk maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Samenwerking met het onderwijs; als erkend leerbedrijf, ondersteunend bij open dagen en bij onderwijsvernieuwing (voorbeeld T-Huiz).
  • Partnerschap in sociale arbeidsprojecten; omdat iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt verdient!
  • Het verzamelen van lege printer toners ten behoeve van CliniClowns.

   

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Door deze website te bezoeken bent u akkoord met ons cookiebeleid.
Meer informatie