Privacy verklaring Wellco


In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal gewijzigd worden wanneer hieromtrent wetswijzigingen zijn. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Colette Verhappen – van der Linden
Algemeen Directeur Wellco

 

Over Wellco

U leest op dit moment de privacy verklaring van Wellco. Deze geldt voor alle operationeel zijnde bedrijven die onderdeel uitmaken van Wellco, zijnde Wellco Holding BV, Wellco Seating BV en Wellco International BV. 

Wellco ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt onder de merknaam Fitform zitmeubelen voor mensen waarvoor goed zitten niet vanzelfsprekend is. Deze zitmeubelen worden geleverd via gespecialiseerde meubelzaken en zorgwinkels.

Wellco is gevestigd aan de Randweg 17, 5683 CL te Best. Post voor Wellco kan verzonden worden aan Postbus 247, 5680 AE te Best. Ons algemene e-mail adres is info@wellco.nl. Meer informatie omtrent de onderneming kunt u lezen op www.fitform.nl en www.wellco.nl.

 

Doel gegevens

Bij Wellco wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Wellco stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam, achternaam en e-mail adres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website www.fitform.nl. Daarnaast kan aan u mondeling of schriftelijk gevraagd worden om u aan te melden voor de nieuwsbrief.

 1. Contact opnemen / brochure aanvragen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Wellco via de website www.fitform.nl of www.wellco.nl of wanneer u via de website een brochure aanvraagt.
De gegevens die aan u worden gevraagd worden bij ons vastgelegd. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en de vraag die u ons stelt en/of de brochures die u bij ons aanvraagt. Indien u contact met ons zoekt op bovengenoemde manieren, kan het zo zijn dat wij telefonisch contact met u zoeken hieromtrent.

 1. Garantie & Service

Via de website www.fitform.nl of via de garantiekaart stuurt u ons gegevens ten behoeve van de garantie op uw Fitform-fauteuil, wanneer u deze heeft aangekocht bij één van onze dealers. Deze persoonsgegevens worden door ons gekoppeld aan de specifieke stoelgegevens van de stoel die u hebt ontvangen. Ze worden door ons bewaard voor een snelle en accurate uitvoering van eventuele reparaties op uw fauteuil aan huis.
Indien u zich registreert voor garantie, kunt u tevens invullen hoe de Fitform-fauteuil u bevalt. Indien u dit invult, geeft u ons toestemming om uw mening in combinatie met uw naam en woonplaats te publiceren.

Wanneer u contact met ons opneemt inzake een reparatie op uw Fitform-fauteuil en uw persoonsgegevens zijn voorheen middels garantieregistratie niet geregistreerd, koppelen wij alsnog uw persoonsgegevens aan de specifieke stoelgegevens van de stoel die u heeft.

 1. Stoel in bruikleen via zorgverzekeraar

Indien u een Fitform-fauteuil in bruikleen ontvangt via uw zorgverzekeraar, worden uw persoonsgegevens (voor zover deze bij ons bekend zijn gemaakt) gekoppeld aan uw stoelgegevens. Dit zijn de gebruikelijke gebruikers gegevens die wij ook ten behoeve van garantie & service registreren zoals uw naam, adres en woonplaats en de configuratie uw stoel. Daarnaast worden uw polisnummer, geboortedatum en het machtigingsnummer gekoppeld aan de stoelgegevens.

 1. Analytics

De website van Wellco verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk daarbij aan informatie zoals de duur van  website bezoek of de pagina’s die veel worden bezocht.

Alle gegevens die we van u verzamelen worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en gedeeld met partijen die daartoe strikt noodzakelijk zijn. U kunt daarbij denken aan een dealerbedrijf via wie u een Fitform-fauteuil heeft aangeschaft of een servicemonteur die wij inhuren ten behoeve van het uitvoeren van een reparatie onder garantie.

Uw gegevens kunnen door ons tevens worden gebruikt voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.

We zullen geen gegevens aanwenden voor enige andere doeleinden, tenzij we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming ontvangen.

Het online platform HubSpot houdt eveneens website analyses bij, voor zowel onbekende (anonieme) als bekende gebruikers. Gebruikers die reeds bekend zijn worden geïdentificeerd na het invullen en verzenden van een website formulier of wanneer formulier wordt verstuurd of cookies worden geplaatst op uw apparaat. 

 

Ontvangers

De gegevens die wij ontvangen en die verwerkt worden, worden beheerd d.m.v.

 1. iMake

De koppeling van uw persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats en telefoonnummer wordt gekoppeld aan de  stoel die u heeft in ons ERP systeem iMake.

 1. Laposta

De nieuwsbrieven worden verzonden met Laposta. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Laposta.

 1. Microsoft

De e-mail van Wellco wordt gehost bij Microsoft. Wanneer u ons contacteert via mail, worden de desbetreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft.

 1. Host website

Onze website wordt gehost door ATSC (Advanced Team Systems Center), Moergestelseweg 30D, 5062 JW Oisterwijk (www.atsc.nl).

    5. HubSpot

Wij maken gebruik van het online platform HubSpot. HubSpot zal Laposta vervangen of aanvullen als het platform voor het verzenden van e-mails. Uw gegevens (contact, brochures aanvragen, garantie registratie) worden verzameld en gebruikt voor personalisatie doeleinden. 

 

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Wellco, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en uw voor- en achternaam worden opgeslagen in de Wellco database bij Laposta en/of HubSpot. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. Uw kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt, via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een e-mail te sturen naar info@wellco.nl.

 1. Contact opnemen / brochure aanvragen

Op het moment dat u contact opneemt met Wellco via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres opgeslagen op onze mailserver. Die mails worden tot  voor onbepaalde tijd bewaard.

Indien u informatie opvraagt over onze producten of diensten worden uw NAW gegevens en uw belangstelling door ons geregistreerd ten behoeve van een adequate leadopvolging. Deze worden maximaal 1 jaar bewaard.

 1. Garantie

De persoonsgegevens ten behoeve van garantie worden door ons voor onbepaalde tijd bewaard. Ook nadat de garantietermijn is afgelopen, kunt u namelijk een beroep doen op onze servicedienst.

 1. Stoel in bruikleen via de zorgverzekeraar

Zolang u de stoel via de zorgverzekeraar in bruikleen heeft, zullen uw persoonsgegevens gekoppeld blijven aan de stoelconfiguratie. Wanneer wij op de hoogte worden gebracht van het feit dat u deze niet meer gebruikt, worden deze verwijderd.

 1. Analytics

De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
HubSpot houdt website analyses bij voor zowel onbekende (anonieme) als bekende gebruikers. Gebruikers die reeds bekend zijn worden geïdentificeerd na het invullen en verzenden van een website formulier of wanneer formulier wordt verstuurd of cookies worden geplaatst op uw apparaat. 


Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. De gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met onze website privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.


Uw rechten

 1. Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij ons worden vastgelegd en bewaard. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@wellco.nl of door telefonisch contact op te nemen met ons. U krijgt dan een overzicht van deze gegevens.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Wellco. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@wellco.nl of door telefonisch contact op te nemen met ons.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Wellco vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens, tenzij u een stoel in bruikleen heeft ontvangen via uw zorgverzekeraar. Indien u uw gegevens heeft laten wissen bij Wellco, u bent gebruiker van een Fitform-fauteuil en u wilt een beroep doen op garantie, dan dient u aan te tonen dat u voldoet aan de garantievoorwaarden van Wellco.

 1. Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Wellco niet op een juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Wellco uw gegevens gebruikt voor een klanttevredenheidsonderzoek? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@wellco.nl. Stuurt u dan een kopie ID-bewijs mee waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het ID bewijsnummer en het BSN nummer onleesbaar is gemaakt.

 

Plichten

Wellco verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang alsook in geval van productverantwoordelijkheid een belang met betrekking tot  garantie en/of aansprakelijkheid. Uw gegevens zullen door Wellco nooit worden verkocht aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens om dit adequaat te kunnen uitvoeren.

Wellco behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren, wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Wellco dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Wellco te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Wellco International BV, Randweg 17, 5683 CL Best
Telnr. 0499-338888, e-mail info@wellco.nl
BTWnummer: NL 801894074B01, KvK Nr. 17080072.

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Door deze website te bezoeken bent u akkoord met ons cookiebeleid.
Meer informatie